Kurser

Kurser udbydes efter behov. Send besked til DSI hvis du er interesseret i at komme med på et kursus.

Dansk Stålinstitut afholder kurser, som er relevante for stålbranchen.
Se nedenstående kurser for inspiration:

Svejsning af stålkonstruktion

Svejsning af stålkonstruktion

Kurset giver deltagerne et væsentlig grundlag for at kunne beregne og vælge korrekt svejsesøm og valgets videre konsekvenser. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver og udførende. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra en udførende eller rådgivende virksomhed.

INDHOLD

Rådgiver:
 • Beregning af en forskydningspåvirket kantsøm.
 • Beregning af en kantsøm i en trækpåvirket endepladesamling.
  Slagsejhed.
 • Beregning af en forskydningspåvirket delvis gennemsvejst stumpsøm.
 • Beregning af en delvis gennemsvejst stumpsøm i en trækpåvirket endepladesamling.
 • Beregning af en stumpsøm.
 • Priskonsekvens af valg af svejsesøm.
 • Krav vedrørende lagdelingskontrol.
 • Krav til svejsesømmens udførelsesklasse og hvordan disse krav formidles til værksted.
 • Priskonsekvens af valg af udførelsesklasse
Værksted
 • Krav til svejsekoordinering.
 • Krav til svejsekontrol samt forberedelse.
 • Godkendte svejseprocedurer (WPS-er).
 • Krympespændinger og deformationer.
 • Mulige alternative svejsesømme.
 • Udmattelse i svejsning.
 • Højstyrkestål og svejsning.
 • Udformning af samling.
 • Støbegods og svejsning.
Undervisere:
 • Carsten Plum, ES-Consult
 • Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology

Begge undervisere har et indgående kendskab
til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.ogy

VARIGHED

Heldagskursus kl. 9-16
morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

Pris:
 • 3.450,- ekskl. moms for DSI medlemmer
 • 4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer
Tilsyn af stålkonstruktion

Tilsyn af stålkonstruktion

Kurset giver forståelse for de færdigheder som den rådgivende ingeniør, værksted og montageleder skal tage hensyn til i forbindelse med tilsyn af stålkonstruktion. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver, udførende og tilsyn. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten fra en udførende eller rådgivende virksomhed.

INDHOLD

Tilsyn/auditering, kontrol, inspektion og udførelsesdokumentationen iht. FPC systemet og EN 1090 – producent, bygherrerådgiver og 3. parts uafhængig kontrolinstans. Udfærdigelse, udførelse og dokumentation - kvalitetsplaner, inspektions- og testplaner, kontrolrapporter

EMNER :
 • Udførelse iht. DS/EN 1090-2, FPC systemer og EXC- klasser.
 • CE-mærkning og opfølgning på dette med FPC mv. fra prækvalifikation til udførelse.
 • Stålmaterialer: Ordre, indkøb, varemodtagelse, certifikater og håndtering på værksted og på pladsen.
 • Sporbarhed.
 • Tildannelse af stål – herunder geometri, huller mv.
 • Svejse-koordinator, -planer, -certifikater, WPS’er, tilsatsmaterialer mv. i forbindelse med svejsning.
 • Omfang og resultater af NDT.
 • Forbehandling inden overfladebehandling.
 • Overfladebehandling, herunder lagtykkelser.
 • Montage, herunder boltetilspænding, svejsning og reparation af overfladebehandling på pladsen.
 • QA/Dokumentation – herunder overensstemmelseserklæring og ydeevnedeklaration.
UNDERVISERE :
 • Henrik Kortermann Hansen
 • Rambøll Kristian Lund Jepsen Rambøll 

Begge undervisere har et indgående kendskab til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

VARIGHED

Heldagskursus kl. 9-16
morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

Pris:
 • 3.450,- ekskl. moms for DSI medlemmer
 • 4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer
Udførelse af stålkonstruktioner

Udførelse af stålkonstruktioner

Kursets formål er, at gøre deltagerne bekendt med de gældende regler og krav til udførelse af stålkonstruktioner, samt sætte deltagerne i stand til at udarbejde arbejdsbeskrivelser for stålkonstruktioner efter DS/EN 1090-2. Desuden vil deltagerne få et basalt kendskab til CEmærkning i henhold til certificeringskravene efter DS/EN 1090-1.

INDHOLD

 • Sammenhæng mellem DS/EN 1090-2 og Eurocode for stålkonstruktioner (DS/EN 1993)
 • Udførelsesklasser (Execution Classes)
 • Forberedelse
 • Boltesamlinger
 • Svejste samlinger
 • Tolerancer
 • Montage
 • Overfladebehandling
 • Test
 • Dokumentationskrav
 • Tilsyn og generel note
 • Sammenhæng mellem bips og DS/EN 1090-2
 • Certificeringskravene efter DS/EN 1090-1

For at få det fulde udbytte af kurset er det hensigtsmæssigt med et vist kendskab til projektering og udførelse af stålkonstruktioner.
Det vil desuden være en fordel at medbringe standarden DS/EN 1090-1 og -2.

 
VARIGHED

Heldagskursus kl. 9-16
morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

Pris:
 • 3.450,- ekskl. moms for DSI medlemmer
 • 4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer
Valg af materiale til offshore/onshore

Valg af materiale til offshore/onshore

 Kurset giver indsigt i stålets egenskaber, der giver grundlag for korrekt valg af stålmateriale til opfyldelse af de krav den enkelte stålkonstruktion måtte kræve. Nok så væsentligt er forståelsen på tværs af brancherne mellem rådgiver og udførende. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, enten

 

EMNER :
 • Generelt - jern og stål, Stålfremstilling
 • Tests ved fremstillingen af stål
 • Parametre i valg af stål til konstruktioner
 • Materiale betegnelser (designations) for europæiske stål og DNV-GL NV stål

   

 • De forskellige typer konstruktionsstål (EN 10025-1/2/3/4/5/6, EN 10225, EN 10210, EN 10219, DNV GL (NV stål) - styrker og svagheder
 • Legerings elementer og uønskede forureninger i stål
 • Stål for bolte, pin-bolte, dorne, aksler (ISO 898-1/2, EN 10083)
 • Krav - stål til galvanisering, z-stål, service temperatur, svejsbarhed
 • Firma standarder - Maersk Oil, NORSOK mv.
 • Valg af kulstofstål - Eurocode metode, ISO 19900 metode, andre metoder
 • Rustfri stål - ferritiske, austenitiske, super austenitiske, martensitiske, duplex og super duplex typerne, rustfri bolte materialer
 • Korrosions mekanismer ved de rustfri stål kvaliteter (pitting, spaltekorrosion, klorid induceret spændingskorrosion)
 • Kriterier omkring valg af rustfri materialer (miljø og temperatur, kosmetiske hensyn, m.v.)
 • Faldgruber i forbindelse med valg af rustfrit stål
 • Anbefalinger omkring valg af rustfrit stål
 • Aluminium - betegnelser/nummer system, marine typer af aluminium, valg af aluminium
 • Anbefalinger - specielle områder/anvendelser (caissons, helideck, beboelse, trapper, risteværk, gelændere)
 • Materiale substitution
 • Overfladebehandling (eksklusive maling) - varmforzinkning, peening, anodisering
 • Materiale certifikater - typer og krav. Læsning af certifikaterne, evt. verifikation af certifikat værdierne (PMI, hårdhedstests, OES/XRF)
UNDERVISERE :
 • Kristian Lund Jepsen, Rambøll A/S
  Per Grumsen, Rambøll A/S

Begge undervisere har et indgående kendskab til on- og offshore stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år

VARIGHED

Heldagskursus kl. 9-16
morgenkaffe og brød fra kl. 8.00

Pris:
 • 3.450,- ekskl. moms for DSI medlemmer
 • 4.950,- ekskl. moms for ikke medlemmer
Byggejura for praktikere

Byggejura for praktikere

de nye regler i AB18

Det er formålet med kurset, at give deltagerne en grundig og praktisk indføring i de særlige juridiske spilleregler, der gælder indenfor byggeriet. Der vil være fokus på det netop offentliggjorte udkast til AB 18, der vil blive gennemgået i relevant omfang med løbende reference til de kendte regler i AB 92.

Deltagerne bliver rustet til at varetage egne interesser lige fra aftaleindgåelse og kontraktforhandling til 5 års-eftersynet. Herunder gennemgås reglerne omkring håndtering af mangler, forsinkelse, risiko og ansvar i byggeriet. Deltagerne får desuden indføring i reglerne om forsikring, ekstraarbejder og betaling/tilbagehold samt de ny regler for konfliktløsning.

Kurset gennemføres som et intensivt heldagskursus og henvender sig primært til professionelle bygherrer, entreprenører og rådgivere indenfor byggeri, herunder tilsynsførende pladsformænd, konduktører og andre ledende medarbejdere.

Kurset indeholder som ”grundstamme” en gennemgang af udkast til AB 18 sammenholdt med AB 92 suppleret med relevant lovstof og retspraksis fra Voldgiftsretten og domstolene.

INDHOLD
-AB 18 sammenholdt med AB 92
-Aftaleindgåelse og kontrakter
-Nyhederne i AB 18
-Sikkerhedsstillelse – entreprenørgaranti og bygherregaranti
-Forsikring og risiko ved byggeri
-Bygherres ændringsret - ekstraarbejder
-Betalingsregler – standsningsretten og renter
-Forsinkelse/tidsfristforlængelse
-Mangler/ansvar/afhjælpningsret/forældelseslov
-Ophævelse af kontrakter
-Tvistløsning, herunder den nye konfliktløsningstrappe i AB 18
-Voldgiftsretten
-Syn og skøn og Beslutning vedr. stillet sikkerhed

 AB 18 forventes vedtaget i endelig udgave til maj 2018, hvorefter det må forventes, at udbudsmaterialer og kontrakter indenfor byggeriet fra og med 2019 begynder at henvise til AB 18 i stedet for den velkendte AB 92.

UNDERVISERE
Advokat (H) Per Setholm-Johansen, Hasløv Stæhr Advokater

TILMELDING
Senest to uger før afholdelse.
Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.
Brug gerne tilmeldingsblanketten.

PRIS
2.400,- ekskl. moms for DSI medlemmer
3.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

KONTAKT
Dansk Ståinstitut
Gydevang 39-41
3450 Allerød
T: 66 13 08 88
E: dsi@steelinfo.dk

Design af stål til bygningskonstruktioner

Kurset giver indsigt i de vigtigste forhold som den projekterende ingeniør, rådgiver såvel som udførende. skal tage hensyn til i forbindelse med design af stål til bygningskonstruktioner. Det forudsættes at deltagerne i forvejen har kendskab til stålkonstruktioner, mindst fra ingeniøruddannelserne.

INDHOLD
Med udgangspunkt i et tænkt byggeri vises hvordan projekteringsopgaven kan gribes an:

 • Designforudsætninger (normer og standarder)
 • Belastninger og kombinationer
 • Konstruktionsudformning - statiske system
 • Valg af materialer og udførelsesklasser
 • Robusthed
 • Valg af tværsnit
 • Bøjning, nedbøjning, stabilitet, svingning
 • Eftervisning af deformations- og spændingskriterier
 • Eftervisning af komfortkriterier
 • Optimering af konstruktion
 • Samlingsdetaljer
 • Understøtninger
 • Montage og midlertidige understøtninger
 • Kontakt med værksted, arbejdstegninger
 • Tilsyn

Der suppleres med flere konkrete beregningseksempler som kursister kan anvende efter kurset.

Der udleveres en kursusmappe. Derudover opfordres kursusdeltagerne til at medbringe Teknisk Ståbi.


UNDERVISERE

Carsten Plum, ES-Consult
har et indgående kendskab til stålkonstruktioner og har undervist i adskillige år.

TILMELDING
Send tilmelding til dsi@steelinfo.dk med oplysning om fakturaadresse og evt. EAN nr.

PRIS
3.450,- ekskl. moms for DSI medlemmer
4.950,-  ekskl. moms for ikke medlemmer

KONTAKT
Dansk Ståinstitut
Gydevang 39-41
3450 Allerød
T 6613 0888
E dsi@steelinfo.dk

Structural Material Selection offshore/onshore

This Course in Structural Material Selection helps the engineer choose the correct steel material for a steel structure. A describtion of some of the different steel types, stainless steel and aluminum will be given. Different company standards and national standards will also be discussed.
Participants are expected to allready have some experience with design af steel structures.

CONTENTS
•                    Generic Material Selection
•                    Steel Manufacturing
•                    Tests during manufacturing of steels
•                    Parameters in steel selection
•                    Material designations
•                    Steel types
•                    Alloying elements & unwanted impurities
•                    Steels for bolts, pin bolts, etc.
•                    Requirements to steels
•                    Company Standards (selected ones)
•                    Carbon steel selection
•                    Stainless steel
•                    General
•                    Corrosion mechanisms
•                    Criteria for selection / recommendations
•                    Pittfalls
•                    Aluminium
•                    General
•                    Numbering system
•                    Selection recommendations
•                    Recommendations - specific areas / applications
•                    Material substitutions
•                    Surface treatment
•                    Material certificates

PRICE
DKK 3.450.,- ekskl. VAT for members of DSI
DKK 4.950,-  ekskl. VAT for non-members

TEACHERS
Kristian Lund Jepsen, Rambøll A/S
Per Grumsen, Rambøll A/S
Both teachers have a deep knowledge to offshore and onshore steel structures and materials for these.

REGISTRATION
Make your registration not later than two weeks before by sending the registration form to dsi@steelinfo.dk.

CONTACT
Danish Steel Institue
Gydevang 39-41
3450 Allerød
T +45 6613 0888
E dsi@steelinfo.dk 

Her kan du downloade kursusmateriale i PDF form.

All Byggejura for praktikere AB18 Design af stål til bygningskonstruktioner Structural Material Selection Valg af materiale til offshoreonshore Svejsning af stålkonstruktion Udførelse af stålkonstruktioner Tilsyn af stålkonstruktion